Pálicí stroj

Do kategorie pálicích strojů patří technologie laseru, plazmy nebo také autogenu. Tyto stroje jsou používány především na dělení kovových materiálů a to nejen plechů, ale také 3D polotovarů. V případě laserového pálicího stroje je paprsek generován v laserovém zdroji, následně je veden vláknem do procesní hlavy, která usměrňuje laserový paprsek k materiálu, který je tímto způsobem dělen. Plazmové pálicí stroje využívají, podobně jako CNC lasery, zdroj (plazmový agregát), a ten v plazmovém hořáku vytváří oblouk. K pálení materiálu tedy v případě CNC plazmy dochází plazmovým obloukem. Autogen používá hoření plynů a tím pálí a dělí materiál.

Mám zájem o pálicí stroj

Technologie pálicích strojů

Každá z výše popsaných technologií pálicích strojů má uplatnění u různých aplikací s různou náročností na přesnost, kvalitu výpalku, rychlost a tloušťku materiálu. Pokud máme začít s nejpreciznějším řezem, musíme zmínit laserový řezací stroj. Jedná se o moderní technologii pálících strojů (fiber laser), která dosahuje opravdu skvělých výsledků. CNC laser je velmi přesný, má čistý řez a v dnešní době je s ním možné řezat tloušťky i 40 mm uhlíkaté oceli. Je rovněž vhodný na pálení nerezu. K velmi rozšířeným dělícím strojům patří plazmová řezačka. Tento stroj má o něco horší kvalitu řezu, ale se svými pořizovacími náklady a náklady na provoz se hodí i do menších zámečnictví a jiným kovovýrob. Plazmový řezací stroj je používaný běžně na tloušťky od 1 do 40 mm a hlavně při tlustějším plechu má svoje místo jako solidní pálicí stroj. Pokud je potřeba dělit větší tloušťky než výše zmíněné, za zmínku v takovém případě stojí autogenové řezání, které má ve větších tloušťkách oceli své opodstatnění.

Výběr správného laserového stroje

Pokud hledáte vhodný pálicí stroj pro Vaši výrobu, nejprve je třeba si ujasnit danou aplikaci a používaný materiál včetně rozpětí tlouštěk. Důležitým faktorem pro rozhodování je určitě maximální cena dané investice. Pro představu, při nákupu CNC plazmy není problém se s pořízením plazmového pálícího stroje vejít do milionu korun. To samé bude platit pro autogenový stroj. V případě pořízení laseru je potřeba počítat s částkou určitě větší než jeden milión korun. Cenu stroje z větší části tvoří jeho výkon a volitelné příslušenství. Při výběru vhodného laserového pálicího stroje Vám rádi pomůžeme a doporučíme Vám vhodný stroj přesně pro Vaši aplikaci. Zpracujeme Vám nezávaznou nabídku pro představu a v případě zájmu zajistíme osobní prezentaci vybraného stroje.

Rozdělení pálicích strojů přehledně:

  1. plazmový řezací stroj: vhodný na tenké i silné materiály s menší přesností a čistotou řezu
  2. autogenový pálicí stroj: určený na dělení velmi silných kovových materiálu bez důrazu na kvalitu řezu
  3. laserová řezačka: velmi čistý a přesný řez moderní technologie vláknového laseru

Jak už zde zaznělo, laserový stroj je nejvyspělejší a nejpreciznější technologií pálících strojů. Dokáže řezat s vysokou přesností a díky úzkému paprsku je schopen řezat i drobné detaily. Pálicí stroje vybavené laserovou technologií jsou schopné podobně jako u CNC plazmy pálit do plechů nebo trubek. Paprsek u laserového pálícího stroje je tvořen v laserovém rezonátoru (zdroji). Tento paprsek je následně veden vláknem (u vláknových laserů) a usměrněn je v procesní laserové hlavě. Výkony laserových pálicích strojů je od jednotek Wattů až po několik desítek kilo Wattů. V průmyslu jsou tyto vláknové lasery používané téměř na všechny typy kovů. Mají také různé druhy provedení a možnosti úprav podle aplikace. S laserovými pálícími stroji značky GWEIKE budete dosahovat profesionálních výsledků.

CNC laserový pálicí strojVzorek z pálicího
              strojePálicí stroj

Pálicí stroje GWEIKE

Společnost GWEIKE je jedním z největší výrobců laserových pálících strojů na světě. Zaměřují se pouze na kvalitní CNC stroje s použitím komponentů z různých koutů světa. GWEIKE vyrábí vláknové lasery fiber, CO2 laser nebo také lasery značící. S jejich pálicími stroji budete spokojeni, jelikož patří ke světové třídě v oblasti řezacích laserů na řezání plechů, ale také trubek a jeklů. Těmto pálicím strojů zajišťujeme odborný servis. Máme oficiální zastoupení společnosti GWEIKE pro Českou republiku a Slovensko. Pomůžeme Vám s výběrem vhodného laserového stroje. Zajistíme dopravu fiber laseru na místo určení a provedeme instalaci pálicího stroje GWEIKE včetně školení obsluhy CNC laseru.