Servis CNC laserů

V rámci služeb nabízíme komplexní servis spojený s provozováním našeho CNC laseru. Zákaznický servis u nás začíná ještě před samotným podepsáním kupní smlouvy. Záruční servis držíme po celou dobu záruční lhůty ve standardní délce 2 roky. V takovém případě neplatíte žádný servisní zásah spojený s poruchou stroje (nevztahuje se na způsobení poruch lidským faktorem, případně prostorem u zákazníka). Na servisní požadavky laserového pálicího stroje reagujeme do 24 hodin od nahlášení a závady řešíme bez odkladu. V rámci ceny CNC laserové řezačky dostanete telefonickou, případně online podporu s naším technickým pracovníkem.

Předprodejní servis u nás obsahuje:

 • Doporučení vhodné laserové technologie a CNC laseru přímo pro vaši aplikaci
 • Předložení nabídky podle požadavků s nejlepší možnou cenou a v požadované kvalitě
 • Osobní prezentaci stroje u nás v showroomu nebo u jednoho z našich referenčních zákazníků
 • Zaměření vláknového laseru u Vás ve výrobě a jeho zakreslení do technického plánu dle Vaší prostory
 • Dodání stroje maximálně do 4 měsíců od objednání

Následně od nás dostáváte v rámci ceny:

 • Dopravu laserové řezačky na místo určení
 • Instalaci CNC laseru včetně příslušenství u Vás ve výrobě
 • Prohlídku laserového řezacího stroje a jeho součástí včetně potřebné dokumentace
 • Školení obsluhy laserového pálicího stroje v dostatečném rozsahu včetně školení o údržbě stroje
 • Telefonickou a online podporu 7 dní v týdnu
 • Záruku 2 roky

K pozáručnímu servisu vláknových laserů přistupujeme stejně jako k záručnímu. O námi dodané laserové stroje se staráme po celou dobu, kdy pro Vás pracují. Můžeme Vám dodávat spotřební díly, provádět servisní údržbu stroje v domluvených intervalech nebo aktualizovat software. Naši proškolení pracovníci na servis laserů GWEIKE servisují výhradně námi dodané stroje a mají tak dostatek času se Vám věnovat v potřebném rozsahu. V případě nutnosti jsme schopni zajistit servisního technika přímo z centrály výrobce CNC laserových řezacích strojů.

Agent Certificate

V neposlední řadě jsme Vám schopni nabídnout pomocí třetích stran výhodné financování CNC strojů. Obraťte se na nás, pokud se chcete dozvědět více. Reagujeme bez zbytečných průtahů.

Objednejte servis laseru 

Servis CNC laserů - ozubený hřeben Detail boxu CNC laseru Motor Yasakawa CNC laser