Servis CNC laserov

V rámci našich služieb ponúkame komplexný servis spojený s prevádzkovaním CNC lasera. Zákaznícky servis u nás začína ešte pred samotným podpísaním kúpnej zmluvy. Záručný servis držíme po celú dobu záručnej lehoty v štandardnej dĺžke 2 roky. V takom prípade neplatíte žiadny servisný zásah spojený s poruchou stroja (nevzťahuje sa na spôsobení porúch ľudským faktorom, prípadne priestorom u zákazníka). Na servisné požiadavky laserového páliaceho stroja reagujeme do 24 hodín od nahlásenia a závady riešime bez odkladu. V rámci ceny stroja dostanete telefonickú, prípadne online podporu s našim technickým pracovníkom.

Predpredajný servis u nás obsahuje:

 • Odporúčania vhodnej technológie a stroje priamo pre vašu aplikáciu
 • Predloženie ponuky podľa požiadaviek s najlepšou možnou cenou a v požadovanej kvalite
 • Osobné prezentáciu stroja u nás v showroome alebo u jedného z našich referenčných zákazníkov
 • Zameranie stroja u Vás vo výrobe a jeho zakreslenie do technického plánu podľa vašej priestory
 • Dodanie stroja maximálne do 4 mesiacov od objednania

Následne od nás dostávate v rámci ceny:

 • Dopravu na miesto určenia
 • Inštaláciu CNC lasera vrátane príslušenstva u Vás vo výrobe
 • Prehliadku stroja a jeho súčastí vrátane potrebnej dokumentácie
 • Školenie obsluhy páliaceho stroja v dostatočnom rozsahu vrátane školení o údržbe stroja
 • Telefonickú a online podporu 7 dní v týždni
 • Záruku 2 roky

K pozáručnímu servisu vláknových laserov pristupujeme rovnako ako k záručnému. O nami dodané stroja sa staráme po celý čas, kedy pre Vás pracujú. Môžeme Vám dodávať spotrebné diely, vykonávať servisnú údržbu stroja v dohodnutých intervaloch alebo aktualizovať softvér. Naši preškolení pracovníci na servis laserov GWEIKE servisujeme výhradne nami dodané stroje a majú tak dostatok času sa Vám venovať v potrebnom rozsahu. V prípade nutnosti sme schopní zabezpečiť servisného technika priamo z centrály výrobcu CNC laserových rezacích strojov.

Agent Certificate

V neposlednom rade sme Vám schopní ponúknuť pomocou tretích strán výhodné financovanie CNC strojov. Obráťte sa na nás, ak sa chcete dozvedieť viac. Reagujeme bez zbytočných prieťahov.

Objednajte servis lasera

Servis CNC laserů - ozubený hřeben Detail boxu CNC laseru Motor Yasakawa CNC laser