Servis CNC laserov

V rámci našich služieb ponúkame komplexný servis spojený s prevádzkovaním CNC lasera. Zákaznícky servis u nás začína ešte pred samotným podpísaním kúpnej zmluvy. Záručný servis držíme po celú dobu záručnej lehoty v štandardnej dĺžke 2 roky. V takom prípade neplatíte žiadny servisný zásah spojený s poruchou laserového stroja (nevzťahuje sa na spôsobení porúch ľudským faktorom, prípadne priestorom u zákazníka). Na servisné požiadavky laserového páliaceho stroja reagujeme do 24 hodín od nahlásenia a závady riešime bez odkladu. V rámci ceny rezacieho lasera dostanete telefonickú, prípadne online podporu s našim technickým pracovníkom.

Predpredajný servis u nás obsahuje:

 • Odporúčania vhodnej technológie a stroje priamo pre vašu aplikáciu
 • Predloženie ponuky podľa požiadaviek s najlepšou možnou cenou a v požadovanej kvalite
 • Osobné prezentáciu CNC laseru u nás v showroome alebo u jedného z našich referenčných zákazníkov
 • Zameranie stroja u Vás vo výrobe a jeho zakreslenie do technického plánu podľa vašej priestory
 • Dodanie stroja maximálne do 4 mesiacov od objednania

Následne od nás dostávate v rámci ceny:

 • Dopravu na miesto určenia
 • Inštaláciu CNC lasera vrátane príslušenstva u Vás vo výrobe
 • Prehliadku stroja a jeho súčastí vrátane potrebnej dokumentácie
 • Školenie obsluhy páliaceho stroja v dostatočnom rozsahu vrátane školení o údržbe stroja
 • Telefonickú a online podporu 7 dní v týždni
 • Záruku 2 roky

K pozáručnímu servisu vláknových laserov pristupujeme rovnako ako k záručnému. O nami dodané stroja sa staráme po celý čas, kedy pre Vás pracujú. Môžeme Vám dodávať spotrebné diely, vykonávať servisnú údržbu laserové rezačky v dohodnutých intervaloch alebo aktualizovať softvér. Naši preškolení pracovníci na servis laserov GWEIKE servisujeme výhradne nami dodané stroje a majú tak dostatok času sa Vám venovať v potrebnom rozsahu. V prípade nutnosti sme schopní zabezpečiť servisného technika priamo z centrály výrobcu CNC laserových rezacích strojov.

Agent Certificate

V neposlednom rade sme Vám schopní ponúknuť pomocou tretích strán výhodné financovanie CNC laserov. Obráťte sa na nás, ak sa chcete dozvedieť viac. Reagujeme bez zbytočných prieťahov a máme telefonickú podporu k rezacím laserom každý deň.

Objednajte servis CNC lasera

Servis CNC laserů - ozubený hřeben Detail boxu CNC laseru Motor Yasakawa CNC laser

Predaj laserov

Obstarávacie ceny laserov v našej ponuke začínajú už od 5 000,- euro bez DPH a zahŕňajú vždy dopravu na miesto určenia, vyloženia a usadenia stroja vrátane inštalácie. Po dokončení inštalácie prichádzame k školeniu operátora rezacieho lasera. Súčasťou predaja je aj zákaznícky servis, ktorý...

Viac informácií