Spotřeba plynů u laserového řezání

Laserové řezání s vláknovým strojem vyžaduje pro dosažení maximální kvality řezu použití technických plynů. Dle použitého plynu se rozlišuje metoda, kterou se kovový materiál fiber laserem pálí. Nejčastěji se používá dusík a kyslík ve stlačené formě ve svazcích nebo při větším odběru v kapalném skupenství ve výparníku.

Řezání kovů kyslíkem

Spotřeba plynu je v tomto případě v hrubém průměru kolem 5 Nm3 / hodina. Uváděný tlak je cca 5 barů s maximem 8 barů. Vyšší pracovní tlak většinou znamená lepší řez. Za použití kyslíku hovoříme o oxidačním řezání, kdy materiál v řezu z velké části vyhoří za pomoci právě kyslíku. Řez může mít na spodní straně řezaného plechu drobné okuje. Tato metoda řezání s kyslíkem je vhodná na konstrukční ocel a je levnější, ale také pomalejší.

Pálení za pomocí dusíku

Dusík má větší provozní tlaky a to až 20 barů a spotřeba je také vyšší. V průměru můžeme tvrdit spotřebu dusíku kolem 50 Nm3 / hodina. Jedná se o tavné řezání, kdy za pomocí inertního plynu (dusíku) dochází k odfuku taveniny pryč ze spáry. Výhodou je kvalitní a produktivní řez, nerezové oceli, hliník a další barevné kovy doporučujeme řezat výhradně za pomocí dusíku. Na spodní straně materiálu mohou být drobné otřepy. Řez je velmi produktivní za cenu většího objemu plynu.

Řezání kovů stlačeným vzduchem

Obecně tuto metodu nedoporučujeme a pokud ji budete zvažovat, tak pouze na tenké materiály do 3 mm síly. Pracovní tlak vzduchu by měl mít minimálně 6 bar. Nebudete ale dosahovat takové produktivity či preciznosti řezu jako za použití technických plynů. Na nerezovou ocel je tento způsob nevhodný, jelikož řez je zažloutlý a tepelně deformovaný.

Okolnosti ovlivňující spotřebu

Na spotřebu plynů má obrovský efekt několik faktorů, které jsou součástí laserového řezáníVláknový laser může mít totiž různý výkon, tryska v laserové hlavě může mít různý průměr nebo operátor laserového řezacího stroje nastaví různé pracovní tlaky. Nejvíce je spotřeba ovlivněna samotným druhem výpalku. Faktory, které zásadním způsobem ovlivňují spotřebu dusíku či kyslíku jako technických plynů jsou:

 1. Výkon laserového zdroje - s vyšším výkonem je řezání rychlejší a spotřeba plynu tedy nižší
 2. Použitá tryska - v rozpětí od 0,8 do 3 mm a s větším průměrem trysky roste spotřeba
 3. Řezné tlaky - vyšší tlaky mají vliv na lepší výsledný řez, ale zvyšují také spotřebu
 4. Nastavená řezná rychlost - podobně jako u výkonu vláknového laseru je tato hodnota přímo závislá na technickém plynu
 5. Druh a síla materiálu - obrovský vliv na řezné podmínky, lze doplnit také složitost výpalku (počet zápalů apod.)
 6. Nastavení parametrů - jako je ohnisko, regulace rychlosti, dochlazování apod.
 7. Ztráty na cestě - k minimální ztrátám plynu dochází také na cestě od zdroje plynu do laserového řezacího stroje

Forma plynů u CNC laseru

Uchovávání plynů může být základně ve formě jednotlivých lahví pro občasné používání některého z nich. Další formou je svazek lahví plněný na 200 nebo 300 bar. Při vyšší spotřebě lze uvažovat o nádrži na kapalnou formu plynů, kdy náklady na pořízení jsou až třetinové! Nejvyšší stupněm je vlastní výroba jednotlivých plynů ze vzduchu za použití separátoru.

Technické plyny k laserovému řezáníŘezání za pomoc technického
       plynu

V rámci naší odbornosti Vám rádi poradíme přesně s Vaší aplikací a doporučíme Vám vhodný plyn, formu, tlaky a nastavíme další parametry. Časem se spotřebu naučí počítat každý, dle své produkce. V případě dotazů nám zavolejte nebo napište. Jsme Váš partner v laserovém pálení plechů, profilů a trubek.