Spotreba plynov pri laserovom rezaní

Laserové rezanie s vláknovým strojom vyžaduje na dosiahnutie maximálnej kvality rezu použitie technických plynov. Podľa použitého plynu sa rozlišuje metóda, ktorou sa kovový materiál fiber laserom páli. Najčastejšie sa používa dusík a kyslík v stlačenej forme vo zväzkoch alebo pri väčšom odbere v kvapalnom skupenstve vo výparníku.

Rezanie kovov kyslíkom

Spotreba plynu je v tomto prípade v hrubom priemere okolo 5 Nm3/hodina. Uvádzaný tlak je cca 5 barov s maximom 8 barov. Vyšší pracovný tlak väčšinou znamená lepší rez. Za použitia kyslíka hovoríme o oxidačnom rezaní, keď materiál v reze z veľkej časti vyhorí za pomoci práve kyslíka. Rez môže mať na spodnej strane rezaného plechu drobné okuje. Táto metóda rezania s kyslíkom je vhodná na konštrukčnú oceľ a je lacnejšia, ale aj pomalšia.

Pálenie pomocou dusíka

Dusík má väčšie prevádzkové tlaky a to až 20 barov a spotreba je tiež vyššia. V priemere môžeme tvrdiť spotrebu dusíka okolo 50 Nm3/hodina. Ide o tavné rezanie, kedy za pomoci inertného plynu (dusíka) dochádza k odfuku taveniny preč zo škáry. Výhodou je kvalitný a produktívny rez, nerezová oceľ, hliník a ďalšie farebné kovy odporúčame rezať výhradne pomocou dusíka. Na spodnej strane materiálu môžu byť drobné otrepy. Rez je veľmi produktívna za cenu väčšieho objemu plynu.

Rezanie kovov stlačeným vzduchom

Všeobecne túto metódu neodporúčame a pokiaľ ju budete zvažovať, tak iba na tenké materiály do 3 mm hrúbky. Pracovný tlak vzduchu by mal mať minimálne 6 bar. Nebudete ale dosahovať takú produktivitu či precíznosť rezu ako za použitia technických plynov. Na nerezovú oceľ je tento spôsob nevhodný, pretože rez je zažltnutý a tepelne deformovaný.

Okolnosti ovplyvňujúce spotrebu

Na spotrebu plynov má obrovský efekt niekoľko faktorov, ktoré sú súčasťou laserového rezania. Vláknový laser môže mať totiž rôzny výkon, tryska v laserovej hlave môže mať rôzny priemer alebo operátor laserového rezacieho stroja nastaví rôzne pracovné tlaky. Najviac je spotreba ovplyvnená samotným druhom výpalku. Faktory, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú spotrebu dusíka či kyslíka ako technických plynov sú:

  1. Výkon laserového zdroja - s vyšším výkonom je rezanie rýchlejšie a spotreba plynu teda nižšia
  2. Použitá tryska - v rozpätí od 0,8 do 3 mm as väčším priemerom trysky rastie spotreba
  3. Rezné tlaky - vyššie tlaky majú vplyv na lepší výsledný rez, ale zvyšujú aj spotrebu
  4. Nastavená rezná rýchlosť - podobne ako pri výkone vláknového lasera je táto hodnota priamo závislá na technickom plyne
  5. Druh a sila materiálu - obrovský vplyv na rezné podmienky, možno doplniť aj zložitosť výpalku (počet zápalov a pod.)
  6. Nastavenie parametrov - ako je ohnisko, regulácia rýchlosti, dochladzovanie a pod.
  7. Straty na ceste - k minimálnym stratám plynu dochádza aj na ceste od zdroja plynu do laserového rezacieho stroja

Forma plynov pri CNC laseri

Uchovávanie plynov môže byť základne vo forme jednotlivých fliaš pre občasné používanie niektorého z nich. Ďalšou formou je zväzok fliaš plnený na 200 alebo 300 bar. Pri vyššej spotrebe je možné uvažovať o nádrži na kvapalnú formu plynov, kedy náklady na obstaranie sú až tretinové! Najvyššou stupňom je vlastná výroba jednotlivých plynov zo vzduchu za použitia separátora.

Technické plyny na laserové rezanieRezanie za pomoc technického plynu

V rámci našej odbornosti Vám radi poradíme presne s Vašou aplikáciou a odporučíme vhodný plyn, formu, tlaky a nastavíme ďalšie parametre. Časom sa spotrebu naučí počítať každý, podľa svojej produkcie. V prípade otázok nám zavolajte alebo napíšte. Sme Váš partner v laserovom pálení plechov, profilov a trubiek.