Náklady na provoz CNC laseru

Pokud právě uvažujete nad pořízením CNC laseru, je jasné, že Vás budou zajímat náklady na provoz laserového řezacího stroje. Kolik tedy stojí pálení s vláknovým laserem? Pro srozumitelnější výpočet se budeme soustředit na cenu za jednu hodinu provozu laserové řezačky. Do ceny musíme počítat spotřebu technických plynů jako jsou kyslík a dusík. Spotřeba technických plynů záleží na materiálu (tloušťka, druh) a také na složitosti pálení jako například počet propalů atd. Dalším faktorem, který zasahuje do ceny provozu řezacího laseru je spotřeba elektrického proudu. Ta se odvíjí od výkonu laserového zdroje a výbavy CNC laseru. Následují variabilní položky jako amortizace stroje (životnost cca 10 let), servisní náklady, mzdové náklady pro obsluhu CNC laserového řezacího stroje nebo spotřební materiál procesní hlavy.

Položky nákladů na provoz CNC laseru

 • Technický plyn: 250,- Kč průměrně
 • Spotřeba elektrické energie: 120,- Kč v případě výkonu 3kW
 • Amortizace laserového stroje: 120,- Kč
 • Spotřební materiál: do 20,- Kč
 • Servisní náklady k řezacímu laseru: 20,- Kč (rozpočítáno do hodiny)
 • Mzdové náklady obsluze CNC laseru: 250,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH a mají orientační informační charakter. V jednotlivých konkrétních případech zákazníků laserových řezacích strojů se liší. Zanedbatelné položky jako mazání pojezdů jsou pro jednoduchost vynechané. Další velmi variabilní položkou, která není uvedena v kalkulaci, je cena materiálu. Ta se v čase velmi mění a záleží na konkrétním zákazníkovi, jaký materiál dělí a za kolik jej kupuje. Níže naleznete prospekt, který popisuje také náklady na jednu hodinu pálení s CNC laserem.

Pořizovací cena laserového řezacího stroje

V naší nabídce laserových řezacích strojů si můžete vybrat vhodný typ pro Vaší výrobu za atraktivní ceny a my Vám rádi kalkulaci upřesníme. Nabízíme pouze moderní vláknové lasery s maximální účinností v oboru laserového pálení. Pořizovací ceny jsou velmi výhodné a lze využít na CNC lasery některého dotačního programu. Laserová řezačka na kov stojí od 1 000 000,- a další modelové řady máme za bezkonkurenční cenu. Jsme GWEIKE - Váš partner v laserovém řezání.

Naše prodejní cena vždy zahrnuje:

 1. Vámi vybraný CNC laserový řezací stroj s požadovaným výkonem
 2. Veškeré potřebné zařízení jako je stabilizátor napětí, chladič a kvalitní filtraci zplodin
 3. Dopravu řezacího laseru na místo určení včetně složení a instalace všech součástí
 4. Nastavení parametrů na Váš materiál a uložení tohoto nastavení
 5. Proškolení obsluhy laserového stroje na ovládání a údržbu
 6. Záruční lhůtu v minimálním trvání 2 roky na celou dodávku od předání stroje
 7. Telefonickou, online a vzdálenou podporu od 6:00 do 22:00 a to i o víkendech

Na Vás již zbývá zajistit si pouze dodávku technických plynů potřebných k pálení a příprava rozvodů pro elektroinstalaci CNC laseru. Rovněž cenu spotřebního materiálu držíme trvale na velmi nízké úrovni. Objednejte si ukázku laserového řezacího stroje a přesvědčte se o našich kvalitách sami.