Náklady na prevádzku CNC lasera

Ak práve uvažujete nad zaobstaraním CNC lasera, je jasné, že Vás budú zaujímať náklady na prevádzku laserového rezacieho stroja. Koľko teda stojí pálenie s vláknovým laserom? Pre zrozumiteľnejšie výpočet sa budeme sústrediť na cenu za jednu hodinu prevádzky laserové rezačky. Do ceny musíme počítať spotrebu technických plynov ako sú kyslík a dusík. Spotreba technických plynov záleží od materiálu (hrúbka, druh) a tiež na zložitosti pálenie ako napríklad počet prepáli atď. Ďalším faktorom, ktorý zasahuje do ceny prevádzky rezného lasera je spotreba elektrického prúdu. Tá sa odvíja od výkonu laserového zdroja a výbavy CNC lasera. Nasledujú variabilné položky ako amortizácia stroje (životnosť cca 10 rokov), servisné náklady, mzdové náklady pre obsluhu CNC laserového rezacieho stroja alebo spotrebný materiál procesné hlavy.

Položky nákladov na prevádzku CNC lasera

 • Technický plyn: 8, - Euro priemerne
 • Spotreba elektrickej energie: 3, - Euro v prípade výkonu 3kW
 • Amortizácia laserového stroja: 5, -Euro
 • Spotrebný materiál: do 0,5, - Euro
 • Servisné náklady k rezaciemu lasera: 0,2, - Euro (rozpočítanie do hodiny)
 • Mzdové náklady obsluhu CNC lasera: 6, - Euro

Uvedené ceny sú bez DPH a majú orientačný informačný charakter. V jednotlivých konkrétnych prípadoch zákazníkov laserových rezacích strojov sa líšia. Zanedbateľné položky ako mazanie pojazdov sú pre jednoduchosť vynechané. Ďalšou veľmi variabilný položkou, ktorá nie je uvedená v kalkulácii, je cena materiálu. Tá sa v čase veľmi mení a záleží na konkrétnom zákazníkovi, aký materiál delí a za koľko ho kupuje. Nižšie nájdete prospekt, ktorý popisuje aj náklady na jednu hodinu pálenie s CNC laserom.

Obstarávacia cena laserového rezacieho stroja

V našej ponuke laserových rezacích strojov si môžete vybrať vhodný typ pre Vašej výrobu za atraktívne ceny a my Vám radi kalkuláciu upresníme. Ponúkame iba moderné vláknové lasery s maximálnou účinnosťou v odbore laserového pálenia. Obstarávacie ceny sú veľmi výhodné a možno využiť na CNC lasery niektorého dotačného programu. Laserová rezačka na kov stojí od 40 000, - Euro a ďalšie modelové rady máme za bezkonkurenčnú cenu. Sme GWEIKE - Váš partner v laserovom rezaní.

Naša predajná cena vždy zahŕňa:

 1. Vami vybraný CNC laserový rezací stroj s požadovaným výkonom
 2. Všetky potrebné zariadenia ako je stabilizátor napätia, chladič a kvalitné filtráciu splodín
 3. Dopravu rezného lasera na miesto určenia, vrátane zloženia a inštalácie všetkých súčastí
 4. Nastavenie parametrov na Váš materiál a uloženie tohto nastavenia
 5. Preškolenie obsluhy laserového stroja na ovládanie a údržbu
 6. Záručnú lehotu v minimálnom trvaní 2 roky na celú dodávku od odovzdania stroja
 7. Telefonickú, online a vzdialenú podporu od 6:00 do 22:00 a to aj cez víkendy

Na Vás už zostáva zabezpečiť si iba dodávku technických plynov potrebných k páleniu a príprava rozvodov pre elektroinštaláciu CNC lasera. Taktiež cenu spotrebného materiálu držíme trvalo na veľmi nízkej úrovni. Objednajte si ukážku laserového rezacieho stroja a presvedčte sa o našich kvalitách sami.