Technológia rezania laserom

Technológia rezania laserom je pre priemysel úplne zásadná. Jedná sa o moderné páliace stroje, ktoré sú vybavené technológiou CO2 alebo fiber. Práve novšie vláknové lasery sa v priemysle používajú na rezanie kovových materiálov ako vo forme plechov, tak profilov či rúrok. Rezanie laserom je veľmi presné a vcelku efektívne. Novodobé CNC stroje majú vysoké výkony, ktoré pokrývajú všetok dopyt.

Mám záujem o rezací laser

Rezaním laserom prináša bezkontaktnú možnosť delenia či dierovania napríklad kovových plechov. Existujú aj CNC lasery, ktoré dokážu obrábať plast či drevo. Súčasne je možné túto technológiu použiť do popisovacieho lasera. Aplikácií je veľa a nesmieme zabudnúť spomenúť aj laserové čistenie alebo napríklad zváranie.

Technológia rezania laseromTechnológia vláknového laseraLaserové rezanie dreva

Princíp fungovania

Pre technológiu rezacieho lasera je kľúčovým prvkom zdroj. Jedná sa o generátor laserového lúča či žiarenia vznikajúce vďaka diódam. Lúč je následne zosilňovaný av prípade fiber lasera je zvedený do vlákna. Na konci vlákna je laserová procesná hlava. Tá má za úkon túto technológiu "skrotiť" podľa aplikácie. CNC stroje na kov túto technológiu využívajú od polovice 20. storočia. Účinnosť pevnolátkového laser je teraz vyššia ako 30%.

Princípom pre fungovanie tejto technológie je premenenie elektrickej energie na svetelnú. Tá je sústredená do jedného malého bodu. Rezaný materiál nie je nutné upínať (profily či rúrky áno). Plechotvárne stroje vybavené laserom som riadené počítačom a teda sú veľmi presné a rýchle.

3 možnosti rezania laserom

  1. Sublimačný - materiál je odparovaný vysokou intenzitou tepla a žiarenia
  2. Tavením - tu je kovový materiál natavený v mieste rezu a pomocné plyny sa používajú na vyfúknutie taveniny preč
  3. Pálenie - táto technológia pri pálení laserom materiál zhorí v exotermickej reakcii

Výhody laserovej technológie pri rezaní

  • Veľmi tenký a kolmý rez
  • Minimum okujú na spodnej strane výpalku
  • Tvarová rozmanitosť a precíznosť
  • Vysoká miera účinnosti vláknových laserov
  • Veľká variabilita laserovej technológie

Aplikácia použitia

Ako už bolo spomenuté, s technológiou rezania laserom je možné efektívne deliť kovy. Medzi tie najčastejšie patrí samozrejme bežná konštrukčná oceľ a nerezová oceľ. Výnimkou však nie sú ani také kovy ako je hliník, meď či mosadz. V prípade CNC prevedenia sa môže používať na aplikácie doskového rezania plechov, rúrkových 3D laserov alebo kombinovaných CNC laserových rezacích strojov.

Rezať laserom je možné deliť hrúbku materiálu od cca 0,1 mm do 60 mm niekedy aj viac. Výkon laserového zdroja pri tejto technológii záleží na aplikácii použitia a ovplyvňuje jednak maximálnu možnú silu materiálu a tiež rýchlosť, akú je možné tento materiál rezať. Vyšší výkon znamená väčšie možnosti a viac produktivity. Dôležité je tiež spomenúť nutnosť použitia technických asistenčných plynov. Najčastejší plyn na rezanie sú kyslík, dusík alebo dokonca stlačený vzduch.

Zhrnutie

Laserové rezanie predstavuje kľúčový prvok v modernom priemysle a spracovaní materiálov. Jeho schopnosť presného a rýchleho rezania prináša efektivitu a inovácie do mnohých odvetví. S neustálym vývojom laserových technológií možno očakávať, že táto metóda bude hrať ešte významnejšiu úlohu v budúcnosti priemyselnej výroby.